SLDG, Botulfstandläkarna

info@kreationsfabriken.se I Tel. 031-413 800

Detta var ett uppdrag jag utförde tillsammans med Scandinavian Lighting Design Group (SLDG) i Malmö. Uppdraget gick ut på att skapa en ny belysningsplan för en tandläkarklinik. Tanken bed belysningen var att skapa nya och olika känslor i rummen, detta för att rummen har olika syften. Med det harmoniska ljuset i väntrummet vill jag uppnå lugn och harmoni medan jag i receptionen ville skapa en känsla av hotell, nästan åt hållet lyx. Kliniken hade haft samma belysning i över 30 år så det var dags för en förändring.